Nasza polityka prywatności zgodnie z RODO

Szanowni Państwo,
DRUKARNIA „KPW” S.C. w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgody z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Uprzejmie informujemy, iż firma Drukarnia „KPW” s.c. z siedzibą w Tarnowie, kod pocztowy 33-100, ul. Prostopadła 13 A, o numerach REGON: 850010612, NIP: 873-020-51-15. przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, NIP, oraz inne dane osobowe, które zostały dostarczone wraz z projektem a były niezbędne do realizacji zlecenia.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma Drukarnia „KPW” s.c. z siedzibą w Tarnowie, kod pocztowy 33-100, ul. Prostopadła 13 A, o numerach REGON: 850010612, NIP: 873-020-51-15.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Prostopadła 13 A, 33-100 Tarnów, poprzez e-mail: kontakt@drukarniakpw.pl lub telefonicznie: 14 621 68 28

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Drukarnię „KPW” s.c. polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu prac świadczonych przez drukarnię offsetową.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu realizacji zamówienia lub realizacji umowy.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie lub wyrażona została zgoda osoby fizycznej, której dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@drukarniakpw.pl
kontakt telefoniczny: 14 621 68 28

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.